RTLS market

Theo số liệu của MarketsAndMarkets, giá trị thị trường toàn cầu của Hệ thống định vị thời gian thực (RTLS) sẽ tăng từ 3.19 tỷ đô hiện tại (năm 2018) đến 8.79 tỷ đô năm 2023 (CARG 22.5%). Các công nghệ triển khai chủ yếu dựa trên BLE, RFID, WiFi và UWB. Dự đoán UWB sẽ chiếm lĩnh thị trường trong những năm tới, với những ưu điểm vượt trội như độ chính xác đến cm, khả năng mở rộng (scale up) vượt trội, rất phù hợp với các lĩnh vực như sản xuất, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, logistic…

Cùng kì, giá trị thị trường toàn cầu của thiết bị GPS tracking (định vị ngoài trời) sẽ tăng đến 2.89 tỷ đô năm 2023 (CARG 12.91%), thị trường phát triển nhanh nhất ở khu vực APAC.

Ở Việt Nam, thị trường thiết bị GPS tracking (chỉ nói riêng xe vận tải hàng và hành khách phải hợp chuẩn) tương đối đã xác lập, với khoảng hơn 50 nhà cung cấp thiết bị hợp chuẩn, cạnh tranh khá gây gắt cho miếng bánh khoảng 150 triệu đô phần cứng và 3 triệu đô tiền dịch vụ hàng tháng (số liệu từ 2011, xem phân tích Thiết bị giám sát hành trình – Khái quát về thị trường ở Việt Nam)

Trong khi đó, thị trường thiết bị của Hệ thống định vị thời gian thực (RTLS) còn tương đối mới mẻ ở Việt Nam, một vài ứng dụng bắt đầu được triển khai dùng công nghệ RFID, BLE và UWB. Do độ chính xác về vị trí không cao và khả năng scale up bị giới hạn, thời gian thử nghiệm active RFID và BLE (dùng công nghệ RSSI) tương đối dài nhưng kết quả còn hạn chế.

Trong gần hai năm lại đây, việc nghiên cứu thử nghiệm và phát triển sản phẩm định vị dùng công nghệ UWB của Nhatrang Hitech đã có những bước tiến đáng kể, từng bước làm chủ được công nghệ để định vị chính xác và có thể triển khai được ở quy mô lớn. Hiện tại, chúng tôi cung cấp thiết bị phần cứng, api để các đối tác phần mềm có thể phát triển ứng dụng của mình. Chúng tôi cũng có các gói phần mềm chuẩn cho các ứng dụng cơ bản:

  • Smart Office (Giải pháp quản lý nhân viên/khách hàng trong building)
  • i-Retail (Giải pháp sáng tạo sử dụng IoT để phân tích insight cho ngành bán lẻ truyền thống)
  • Smart Factory (Giải pháp nhà máy thông minh dùng IoT và hệ thống định vị thời gian thực nRTLS)

Các đối tác có thể tích hợp vào phần mềm hiện tại cho các hệ thống:

…và nhiều ứng dụng khác.

Vui lòng liên hệ với Nhatrang Hitech qua email info@nhtc.com.vn về cơ hội hợp tác.

Nhatrang Hitech – Professional IoT Solution