QUẢN LÝ TÀI SẢN THỜI GIAN THỰC

(I) Quản lý tài sản theo thời gian thực – Quy mô thị trường và xu hướng

Theo báo cáo của ABI Research, giải pháp định vị quản lý tài sản thời gian thực (dựa trên các công nghệ chủ yếu như Bluetooth và Ultra-wideband – UWB) sẽ nhanh chóng thay thế cho các hệ thống cũ (như passive RFID) với khả năng vượt trội có thể cung cấp được chính xác vị trí của tài sản theo thời gian thực.

Giá trị thị trường cho phần cứng của hệ thống định vị quản lý tài sản thời gian thực sẽ đạt khoảng 4.5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 32%. Trong đó, giải pháp dùng Bluetooth sẽ chiếm hơn một nửa, với khoảng US$2.3B, và ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt bậc của UWB, với 52% mỗi năm, từ 2017 đến 2022.

Sự lựa chọn của các hệ thống định vị thời gian thực (RTLS) phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng tài sản cần quản lý, khu vực cần quản lý, độ chính xác yêu cầu, và chi phí tổng cộng của giải pháp, bao gồm chi phí về phần cứng, chi phí triển khai, chi phí vận hành và bảo trì.

(II) Những vấn đề đặt ra cho quản lý tài sản:

 • Phụ trách tài chính muốn biết được giá trị và khấu hao tài sản
 • Bên mua sắm muốn biết được tài sản được mua ở đâu, giá bao nhiêu, nhà cung cấp nào
 • Bên vận hành muốn biết được vị trí chính xác, lịch bảo trì để đảm bảo thời gian ngừng phục vụ được tính khi lập kế hoạch sản xuất và chi phí bảo trì được lên ngân sách hàng năm
 • Bên phụ trách An toàn và sức khỏe nghề nghiệp muốn biết được máy có được bảo dưỡng định kì hay không, bằng chứng về hồ sơ dịch vụ và đảm bảo rằng tất cả yêu cầu an toàn đã được đáp ứng
 • Bên IT muốn biết được số series máy, model nào để dễ dàng được hỗ trợ khi cần thiết.

(III) Hệ thống quản lý tài sản thời gian thực đem lại những lợi ích gì?

(1) Các thông tin khái quát quan trọng:

 • Các tài sản mới được nhập vào hệ thống
 • Các tài sản đang được sử dụng
 • Các tài sản đến hạn phải bảo hành/bảo trì
 • Các tài sản không sử dụng được do đang bảo hành/bảo trì
 • Các tài sản đang ở vị trí bất thường

(2) Quản lý tài sản theo thời gian thực:

 • Bản đồ phân bố tài sản theo thời gian thực, trạng thái của tài sản: đang sử dụng, đang bảo trì
 • Dễ dàng tìm kiếm vị trí của một tài sản bất kì ở thời điểm tìm kiếm
 • Biết được lịch sử di chuyển của tài sản trong công ty

(3) Bảo hành/bảo trì

 • Biết được tài sản nào đang trong thời gian bảo hành/bảo trì của nhà cung cấp, tài sản nào đã hết hạn bảo hành và cần được bảo trì định kì.
 • Lệnh bảo trì được lên lịch tự động và gởi đến bên có liên quan
 • Lên kế hoạch bảo trì dự phòng: biết trước các tài sản chuẩn bị đến lịch bảo trì, chi phí lần cuối cho bảo trì, chi phí dự phòng cho lần bảo trì sắp tới

(4) Tính toán khấu hao: cho bất kì tài sản nào, theo lịch trình, đến thời điểm hiện tại.

(5) Các báo cáo liên quan đến tài sản.

(IV) Tính toán lợi nhuận đầu tư cho hệ thống quản lý tài sản thời gian thực

Nguồn lực của công ty (tài chính, con người, thời gian) là hữu hạn. Do vậy, sử dụng một cách hiệu quả nhất luôn là vấn đề đặt ra của các nhà quản trị.

Khi công ty muốn triển khai một hệ thống mới, vấn đề quan trọng đặt ra: lợi nhuận đầu tư đem lại. Lợi điểm dễ nhìn thấy khi có hệ thống quản lý: tường minh, dễ kiểm soát, tiết kiệm thời gian, và tăng hiệu quả công việc.

(1) Chi phí nếu vận hành theo kiểu truyền thống

 • Cần bao nhiêu nhân công và bao lâu để tìm kiếm tài sản mỗi lần, mỗi ngày, mỗi tuần –> Chi phí
 • Chi phí định kì kiểm kê tài sản: đội kiểm kê gồm bao nhiêu người, thực hiện trong bao lâu. Nếu xảy ra mất mát tài sản, thời gian và nhân công để giải quyết –> Chi phí
 • Tỷ lệ mất mát trên tổng tài sản –> Chi phí
 • Chi phí hiện tại để quản lý tài sản công ty (bao nhiêu người, chi phí cho hệ thống hiện tại)
 • Khi mất mát tài sản, hoặc tài sản hư hỏng do không được bảo trì/bảo dưỡng đúng thời hạn, các thiệt hại mang đến là bao nhiêu, khi đơn hàng làm không đúng kế hoạch, ảnh hưởng đến từng phòng ban, khách hàng như thế nào, thời gian và nhân lực để giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng, tiền phạt cho đơn hàng chậm? –> Chi phí

(2) Chi phí đầu tư

 • Chi phí đầu tư cho phần cứng và phần mềm hệ thống quản lý tài sản theo thời gian thực
 • Chi phí nhân công vận hành/bảo trì/bảo dưỡng hệ thống hàng năm

(3) Chi phí có thể tiết kiệm/tối ưu được nhờ hệ thống quản lý tài sản thời gian thực

 • Loại bỏ chi phí liên quan đến tìm kiếm, kiểm kê
 • Giảm thiểu và đi đến loại bỏ chi phí liên quan đến mất mát tài sản
 • Giảm thời gian không phục vụ được của tài sản, nâng cao hiệu quả dây chuyền sản xuất, nâng cao uy tín với khách hàng khi đảm bảo được thời gian giao hàng đúng hạn.
 • Chi phí liên quan đến nhân sự cho quản lý tài sản: cần rất ít nhân sự liên quan đến duy trì và bảo dưỡng hệ thống
 • Biết được tần suất sử dụng tài sản, qua đó tính toán được đầu tư cho tài sản có tối ưu hay chưa?
 • Tổng tài sản và tình trạng tài sản luôn rõ ràng và minh bạch, nâng cao giá trị của công ty đối với đối tác, khách hàng.

Công ty Công Nghệ Cao Nha Trang là công ty tiên phong về ứng dụng giải pháp quản lý tài sản theo thời gian thực với độ chính xác cao dùng công nghệ UWB ở Việt Nam. Chúng tôi cung cấp thiết bị phần cứng, api và phần mềm đi kèm để khách hàng có thể tích hợp vào hệ thống.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@nhtc.com.vn về cơ hội hợp tác.

Tài liệu tham khảo: