OnTrak: Ứng dụng trong datacenter

Ứng dụng OnTrak cho an ninh an toàn trong trung tâm dữ liệu – DC
Đảm bảo an toàn và thao tác chính xác cho nhân viên và khách khi đến kiểm tra/sử dụng các máy chủ của mình đặt ở trung tâm dữ liệu là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu trong các DC
Hệ thống định vị thời gian thực #OnTrak có thể bổ sung cho hệ thống CCTV và access control để kiểm soát ra vào tại các DC, với khả năng cung cấp thông tin vị trí của nhân viên/khách theo thời gian thực với:

  1. Độ chính xác vị trí lên tới +/- 30 cm (1 rack server)
  2. Thông báo ngay lập tức khi di chuyển không đúng hành trình/vị trí cho phép trên phần mềm hoặc trực tiếp tới nhân viên/khách
  3. Ra báo cáo lịch sử chuyển động, bản đồ nhiệt vị trí làm việc, biểu đồ quãng đường chuyển động
  4. Kết nối API với các phần mềm hiện tại của trung tâm dữ liệu (quản lý khách, nhân viên…)

Vui lòng liên hệ ontrak@ontrak.vn để được tư vấn!