ONTRAK SMART FACTORY

Nhà máy thông minh ONTRAK : sử dụng trong môi trường hỗn hợp ( con người và máy móc phối hợp làm việc )

– Biết được ai đang phụ trách/vận hành máy nào trong thời gian thực một cách tự động và phục vụ việc truy vết sau này nhờ vào các dữ liệu báo cáo.

– Biết được trạng thái báo cáo hư hỏng của máy móc để có hành động kịp thời theo thời gian thực và có được báo cáo về tỉ lệ sử dụng/hư hỏng của máy móc.

– Quản lý/quản đốc biết được vị trí và trạng thái hoạt động của công nhân và máy móc theo thời gian thực trên 1 bảng quản lý thống nhất.

❊ OnTrak™: hệ thống định vị thời gian thực chính xác cao và IoTs platform, thiết kế bởi NHTC, sản xuất tại Việt Nam

ONTRAK SMART FACTORY – NHÀ MÁY THÔNG MINH ONTRAK

—-

?????? ????? ???????: use case in mixed environments (humans and machines working together)

– Monitor who in charge what machine in the real-time automatically

– Manage the operating status of the machine and have timely response in the real-time

– Provide information to supervisor and manager know the working status of workers and machines in the real-time in the all-in-one dashboard

❊ OnTrak™: the real-time high accuracy locating system and #IoTs platform, designed by Nhatrang Hitech, manufactured in Vietnam.