OnTrak Smart Factory – Roadmap

OnTrak Smart Factory – Các bước để tiến tới nhà máy thông minh

Việc số hóa nhà máy với các thiết bị #IoTs, có thể đi từ một tài sản cụ thể đến từng dây chuyền sản xuất, nhà máy, và nhân rộng ra chuỗi các nhà máy trong hệ thống.

OnTrak Smart Factory liên tục tích hợp con người, công nghệ và truyền thông để nhanh chóng thích nghi với quy trình sản xuất và đáp ứng các điều kiện thị trường luôn thay đổi.

Các bước để xây dựng một nhà máy thông minh được đề xuất như dưới đây:

GIAI ĐOẠN 1: THỬ NGHIỆM

1.1 Định vị/Quản lý tài sản và nhân viên trong nhà máy (OnTrak RTLS)

 • Thử nghiệm ở khu vực nhỏ hoặc toàn bộ 1 dây chuyền sản xuất/lắp ráp. Khoảng vài chục nhân viên và tài sản.
 • Xây dựng bản đồ mặt bằng nhà máy, tích hợp vào phần mềm.
 • Lấy vị trí của tài sản và nhân viên trong thời gian thực và hiển thị lên phần mềm.
 • Tạo các ranh giới địa lý ảo, khi nhân viên vào/ra khu vực đó sẽ có các thông báo trên phần mềm.
 • Xem lịch sử di chuyển của nhân viên/tài sản trong khoảng thời gian bất kì.
 • Phân tích bản đồ nhiệt của nhà máy để biết được khu vực bận rộn.

1.2 Số hóa dây chuyền sản xuất

 • Lấy dữ liệu từ máy móc thiết bị/tài sản trên dây chuyền sản xuất (ở khu vực đang thử nghiệm), các thông số như là nhiệt độ, độ rung của máy, lượng điện sử dụng, hiệu suất của máy, sản xuất được bao nhiêu sản phẩm,… để số hóa dây chuyền sản xuất trong thời gian thực.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý tài sản.
 • Kết hợp với hệ thống định vị và tích hợp với hệ thống quản lý nhà máy hiện tại để phân tích hiệu suất làm việc của nhân viên, cũng như hiệu suất sử dụng tài sản.
 • Họ thống cảnh báo khi nhân viên vào các khu vực không cho phép.
 • Hệ thống cảnh báo va chạm: Hệ thống chống va chạm tích cực cho robot/xe nâng và người trong nhà máy.

GIAI ĐOẠN 2: NHÂN RỘNG MÔ HÌNH

 • Nhân rộng mô hình cho nhiều dây chuyền sản xuất, cả nhà máy, hệ thống các nhà máy 
 • Tùy chỉnh các báo cáo cho mục đích quản lý.

GIAI ĐOẠN 3: TỐI ƯU

Xử lý các dữ liệu lớn thu thập được từ hệ thống để tối ưu hóa vận hành của nhà máy, xây dựng hệ thống dự báo bảo trì/bảo hành cho các tài sản/máy móc quan trọng.

OnTrak Smart Factory liên tục tích hợp con người, công nghệ và truyền thông để nhanh chóng thích nghi với quy trình sản xuất và đáp ứng các điều kiện thị trường luôn thay đổi. Với các tính năng:

 • Số hóa vị trí và chuyển động của công nhân, tính KPI dựa vào các dữ liệu được số hóa. Tính tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động ở từng khu vực sản xuất để tối ưu vận hành nhà máy
 • Số hóa vị trí và chuyển động của forklift, AGV,… và các đối tượng di chuyển trong nhà máy, tối ưu vận hành trong nhà máy dựa vào các dữ liệu được số hóa
 • Điều phối xe chở hàng, forklift, handlift trong nhà máy bằng hệ thống tự động và cập nhật vị trí theo thời gian thực, để tối ưu vận chuyển trong nhà máy.
 • Theo dõi tốc độ sản xuất theo thời gian thực để điều phối tối ưu
 • Quản lý tài sản theo thời gian thực, nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản và tránh thất thoát
 • Trực quan hóa hoạt động của nhà máy bằng các dữ liệu được số hóa và phân tích
 • Nâng cao an toàn, an ninh cho nhà máy
 • Hỗ trợ công tác phòng ngừa dịch bệnh

Giải pháp #OnTrak #SmartFactory hỗ trợ tích hợp ở mức độ chuỗi các nhà máy (factory network), và có sẵn các open API để tích hợp vào hệ thống ERP/WMS/AMS/BMS…  có thể triển khai ngay cho nhà máy của bạn. 

Tham khảo http://ontrak.vn/category/smart-factory/ về mô hình và các ích lợi của nhà máy thông minh OnTrak.

Liên hệ với chúng tôi (info@nhtc.com.vn) để được tư vấn.