Globalizing the local location

Biết được vị trí chính xác trong tòa nhà, siêu thị, nhà máy,… những nơi GPS không tới được trả lời toàn diện cho câu hỏi Ở ĐÂU – WHERE. Tuy nhiên, nếu hệ thống định vị ngoài trời GPS theo hệ tọa độ quy ước với kinh độ, vĩ độ, độ cao thì các hệ thống định vị trong nhà thường theo các giá trị x, y, z theo gốc tọa độ tham chiếu. Như vậy, sẽ hạn chế việc kế thừa và phát triển dữ liệu địa lý sẵn có.

Nhatrang Hitech company đã nghiên cứu và chuyển đổi vị trí thời gian thực trong hệ tọa độ trong nhà tương thích với dữ liệu chuẩn, như vậy, với các ứng dụng sử dụng bản đồ sẵn có (như Google Maps, Google Earth, Apple Maps), có thể tích hợp ngay vào ứng dụng mà không phải mất quá nhiều thời gian để cài đặt và cân chỉnh hệ thống.

Nhatrang Hitech company cung cấp thiết bị phần cứng và api cho hệ thống định vị thời gian thực, với độ chính xác lên đến 10 cm. Chúng tôi cũng kết hợp với các đối tác để làm phần mềm quản lý sản xuất, quản lý nhà máy, quản lý kho, quản lý siêu thị.

Vui lòng LIÊN HỆ để được tư vấn, xem demo và hợp tác.

Nhatrang Hitech company – Professional #IoT Solution