Cập nhật tính năng quản lý GalaxyRTLS

Để thích nghi với trạng thái ” BÌNH THƯỜNG MỚI “ sau đại dịch , hệ thống định vị thời gian thực Ngân Hà nâng cấp một số tính năng mới:

Dashboard/Trang chủ: Thể hiện các thông tin tổng quan về hệ thống RTLS công ty đang sử dụng.

Maps/Bản đồ: Hiển thị vị trí và các sự kiện thời gian thực của các đối tượng theo dõi lên bản đồ mặt bằng công ty, có thể có nhiều maps khác nhau tùy thuộc vào số lượng nhà máy/workshop của công ty.

Photo Maps/Bản đồ hình ảnh: Hiển thị hình ảnh và vị trí các hình ảnh được chụp bằng ứng dụng GalaxyRTLS, người chụp, thời gian chụp, chú thích

Power Management/Quản lý năng lượng: Thể hiện dashboard quản lý năng lượng tiêu thụ theo thời gian thực, các thống kê theo ngày/tuần/tháng của các máy móc, thiết bị trong nhà máy được kết nối với hệ thống GalaxyRTLS.

Message Center/Trung tâm tin nhắn: Thể hiện trạng thái của các bảng hiển thị LED, tin nhắn chữ, âm thanh, trạng thái báo động (nếu có) trong hệ thống GalaxyRTLS.

History/Lịch sử: Hiển thị lịch sử của tất cả đối tượng theo dõi hoặc đối tượng cụ thể trong khoảng thời gian bất kì. Có thể re-play lại hoạt động trong thời gian đó.

Heatmaps/Bản đồ nhiệt: Phân tích bản đồ nhiệt vị trí của các đối tượng theo dõi trong khoảng thời gian.

Setup/Cài đặt: Các thiết lập hệ thống (bản đồ, base, tag), cài đặt cấu hình, lịch và hoạt cảnh các tin nhắn chữ hoặc âm thanh, báo động.

Update/Cập nhật: Nâng cấp chương trình cho hệ thống phần cứng

Report/Báo cáo: Các báo cáo của hệ thống liên quan đến ứng dụng cụ thể và đối tượng cụ thể.

COVID-19: Tính năng dành riêng cho COVID-19, xuất các báo cáo liên quan đến vị trí và lịch sử tiếp xúc khi có đối tượng nghi nhiễm

System Info/Thông tin hệ thống: Tổng hợp trạng thái hoạt động của các trạm thu và thẻ định vị đang sử dụng trong hệ thống.

Developer: Quản lý các API key và ứng dụng (ERP, WMS, BMS…) kết nối đến hệ thống GalaxyRTLS

User: Quản lý tài khoản và phân quyền

Liên hệ Nhatrang Hitech để có thêm thông tin chi tiết về hệ thống và tư vấn triển khai.