Ai, cái gì, ở đâu, khi nào, làm gì?

Thu thập và cung cấp những thông tin AI, CÁI GÌ, Ở ĐÂU, KHI NÀO, LÀM GÌ trong thời gian thực một cách chính xác là bước đầu quan trọng trong giải pháp định vị  GalaxyRTLS và Internet of Things (IoT) mà Nhatrang Hitech đang triển khai.

Dữ liệu sẽ trở thành có ích nếu nó được phân tích theo các chiều hướng để tối ưu vận hành, tối ưu chi phí, tăng độ an toàn lao động, thấu hiểu được insight của khách hàng, đem đến tương tác và trải nghiệm khách hàng tốt hơn…

Theo các chiều hướng đó, Nhatrang Hitech đang cung cấp các giải pháp:

  1. Với khách hàng nhà máy, giải pháp Nhà máy thông minh [Smart Factory] của Nhatrang Hitech liên tục tích hợp con người, công nghệ và truyền thông để nhanh chóng thích nghi với quy trình sản xuất và đáp ứng các điều kiện thị trường luôn thay đổi.
  2. Với khách hàng siêu thị hoặc đại siêu thị, i-Retail đem đến giải pháp Thông Minh (#Intelligent) Sáng Tạo (#Innovation) và sử dụng kết nối vạn vật (#IoT) trong bán lẻ truyền thống.
  3. Với khách hàng là các tòa nhà văn phòng, Smart Office đem đến giải pháp thông minh để quản lý nhân viên, tài sản trong thời gian thực.

Chúng tôi cũng cung cấp api và kit phát triển để các nhà phát triển cùng sử dụng, phân tích, tối ưu cho các giải pháp của mình:

  1. An ninh tòa nhà
  2. Quản lý tài sản theo thời gian thực
  3. Quản lý kho theo thời gian thực
  4. Y tế, sức khỏe
  5. Phân tích số liệu cho thể thao thành tích cao
    …và nhiều ứng dụng khác.

Liên hệ info@nhtc.com.vn về kit phát triển và các cơ hội hợp tác.