Ứng dụng RTLS để phòng ngừa dịch bệnh

Các nhà máy quay lại làm việc, để thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, việc khai báo lịch trình di chuyển của nhân viên trong thời gian 14 ngày gần nhất có thể trở thành thông tin cần thiết để nhân viên bắt đầu vào làm việc, kiểm tra nhiệt độ nhân viên mỗi ngày có thể trở thành yêu cầu bắt buộc, đồng thời với đó có thể các yêu cầu hạn chế tiếp xúc người – người nếu không thật sự cần thiết, duy trì khoảng cách tối thiếu trong nhà ăn và nhiều quy định khác sẽ được công ty quy định để giảm thiểu các rủi ro do dịch bệnh gây ra.

Việc phòng ngừa luôn là yêu cầu hàng đầu, nhưng đồng thời với nó, việc quản lý rủi ro luôn cần thiết. Khi chẳng may phát hiện một đối tượng bất thường trong nhà máy, bên cạnh việc điều trị, để giảm thiểu thiệt hại do việc dừng hoạt động nhà máy, việc cần thiết phải làm là lên danh sách các nhân viên đã tiếp xúc trực tiếp để theo dõi hoặc cách ly.

Hệ thống định vị thời gian thực Ngân Hà – GalaxyRTLS có thể ghi lại lịch sử di chuyển của đối tượng nghi nhiễm trong khoảng thời gian nghi ngờ và cho danh sách các nhân viên đã tiếp xúc, thời điểm và khoảng thời gian tiếp xúc, danh sách nhân viên tiếp xúc trực tiếp và các mức độ tiếp xúc thứ cấp cần theo dõi.

Xem lại lịch sử di chuyển trong khoảng thời gian:

Xem lại lịch sử di chuyển trong khoảng thời gian

Hình minh họa các cấp tiếp xúc với đối tượng nghi nhiễm:

File excel các nhân viên đã tiếp xúc theo các cấp tiếp xúc :

Danh sách các nhân viên đã tiếp xúc trực tiếp, thời gian và thời điểm tiếp xúc:

Danh sách các nhân viên tiếp xúc thứ cấp, thời gian và thời điểm tiếp xúc:

Bằng cách này, nhà máy có thể theo dõi, cách ly các đối tượng nghi ngờ một cách phù hợp, cho tiến hành khử trùng các khu vực các đối tượng nghi nhiễm đã di chuyển qua để đảm bảo an toàn, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho nhà máy.

Theo dõi, khoanh vùng, cách ly nhân viên, khử trùng khu vực nghi nhiễm, đồng thời theo dõi các sản phẩm được làm ra của các nhân viên này trong thời gian nghi ngờ, là một cách quản lý rủi ro cho nhà máy.

Việc số hóa vị trí của người/tài sản/máy móc trong tòa nhà, nhà máy, bệnh viện, sân bay,… ngoài việc tối ưu hoạt động, hỗ trợ an ninh, an toàn, còn đem lại nhiều thông tin hữu ích khi có vấn đề phát sinh.

Nhatrang Hitech company có hơn 8 năm kinh nghiệm nghiên cứu về các kĩ thuật định vị trong nhà, là công ty tiên phong về ứng dụng giải pháp định vị trong nhà có độ chính xác cao ở Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp thiết bị phần cứng, api và phần mềm đi kèm để đối tác và khách hàng có thể tích hợp vào hệ thống.

Các ứng dụng phổ biến:
– Nhà máy thông minh (Smart Factory)
– Định vị nhân viên và quản lý tài sản (Worker Positioning and Asset Management System)
– Smart Office
– Nhà kho thông minh (Smart Warehouse)
– Bán lẻ thông minh (i-Retail)
– Bệnh viện thông minh (i-Hospital)
Hiện tại chúng tôi có các đối tác ở Việt Nam, Mỹ, Úc và không ngừng mở rộng mạng lưới.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi về cơ hội hợp tác
Truy cập trang web: http://galaxy.rtls.vn/category/nrtls/ để xem các ứng dụng của hệ thống định vị thời gian thực Ngân Hà