SMART WAREHOUSE

Hệ thống định vị thời gian thực (Realtime Location System – RTLS) trong quản lý kho có thể phát hiện và ghi lại vị trí trong thời gian thực của hàng hóa, tài sản, con người, các đối tượng cần theo dõi trong kho. Nhờ đó, hệ thống RTLS cho phép hoạt động của nhà kho trôi chảy hơn với ít tương tác với con người và giảm thiểu các lỗi sai. Nó không chỉ nâng cao năng suất của nhà kho bằng cách chống mất mát tài sản trong kho và gia tăng quá trình xử lý một cách hiệu quả, mà còn đảm bảo an toàn trong kho nhờ hệ thống tự động cảnh báo những nguy cơ sắp xảy ra.

Trong ứng dụng trong quản lý kho, giải pháp có thể hiển thị vị trí của hàng hoá, pallet, xe nâng, nhân viên trong kho trong không gian 3D theo thời gian thực. Dashboard sẽ cho người quản lý cái nhìn tổng quan về vận hành của kho ở thời điểm hiện tại.

Có thể dễ dàng tìm kiếm vị trí của 1 đối tượng bất kì trong kho bất cứ lúc nào trong thời gian thực (không còn khái niệm kiểm kê định kì, số liệu lúc nào cũng sẵn sàng) Tối ưu thời gian pick up hàng bằng danh sách và vị trí, rout tối ưu

Phân tích hiệu năng sử dụng của forklift, cũng như các vật dụng khác (pallet, giỏ đựng hàng…) để đánh giá tần suất sử dụng thiết bị và tối ưu

Sắp xếp các xe nâng di chuyển trong kho theo các lộ trình phù hợp nhất, tránh các nút cổ chai

Cảnh báo theo thời gian thực khi nhân viên và xe trong khu vực hoặc khoảng cách nguy hiểm
Spaggetii map/heatmap để phân tích hoạt động của nhà kho.

Các thông số cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ rung,…) có thể kết hợp để đưa ra các cảnh báo cần thiết