Các dịch vụ dựa vào vị trí chính xác

Hệ thống định vị toàn cầu – Global Positioning System (GPS) đã cung cấp các thông tin về vị trí ngoài trời tương đối chính xác, và từ đó, các ứng dụng/dịch vụ dựa vào vị trí đi kèm với nó được phát triển. Đối với hệ thống định vị trong nhà chính xác cao như GalaxyRTLS, các ứng dụng/dịch vụ cũng phát triển đa dạng:

(?) ??̣?? ??̣ ???̂̉? ??̂́?
– Trong nhà dưỡng lão, bệnh viện, muốn biết vị trí chính xác của bệnh nhân khi nhấn nút khẩn cấp?
– Trong nhà máy, có người bị rơi ngã cần cấp cứu phải tự báo động và biết vị trí?
– Có sự cố trong tòa nhà, muốn biết còn ai, đang ở đâu để ứng cứu kịp thời?

( ?? ) ??̣?? ??̣ ???̛?̛?? ??̣?
(?) ??̂̃? đ?̛?̛̀??: là ứng dụng phổ biến nhất
– Điều phối xe trong nhà máy hoặc kho để tối ưu
– Vào bệnh viện, muốn đi đến một phòng của bác sĩ nào đó để khám
– Vào bảo tàng, muốn đi xem danh sách các điểm quan tâm
– Vào trung tâm thương mại, muốn đến cửa hàng nào đó, hoặc … dẫn đường đến nơi mình gởi xe
– Vào siêu thị, muốn tìm đường để lấy các hàng hóa định mua

(?) ??̀? ???̂́? ??́? ???̂?? ??? ??̛̣? ??̀? ??̣ ???́:
-Tìm kiếm nhà hàng: muốn ăn quán Nhật, hay món Việt Nam, Hàn Quốc, đồ nướng, hay lẩu… các thông tin nhà hàng dựa vào vị trí xung quanh có thể cung cấp cho người dùng các lựa chọn, và dẫn đường đến địa điểm chính xác.
-Tìm kiếm bạn bè xung quanh: bạn bè mình có ai đang trong sự kiện này, có bạn bè nào đang đi trung tâm thương mại cuối tuần, có người quen nào đang cùng làm ở tòa nhà,…
– Tìm kiếm một đối tượng cụ thể trong khu vực: ví dụ như tìm trẻ lạc ở trung tâm thương mại

(?) ??????? ??̀ ????? ???:
Muốn các bức ảnh hiển thị theo thông tin về vị trí chính xác trong tòa nhà: chụp lúc mấy giờ, đang ở tầng mấy, phòng nào, bàn nào, có sự kiện gì xảy ra?

(?) ???̉?? ??́? ??̛̣? ???̂? ??̣ ???́
-Nhận các thông tin giảm giá từ nhà bán lẻ, với các coupon được thiết kế hướng đến người dùng cụ thể ở địa điểm chính xác, sẽ kích thích khả năng chi tiêu của người dùng.

(?) ???? ??̀ ???̛̣? ??̂́ ??̆?? ??̛?̛̀?? (??): Những game như Pokémon Go đang sử dụng GPS, trò chơi sẽ liền mạch hơn khi các thông tin về vị trí được cập nhật trong tòa nhà.

?ℎ?????? ?????ℎ ??????? ??̀ ??̂?? ?? ???̂? ?ℎ??? ???? ??̂́? ???̉? ?ℎ?́? đ?̣?ℎ ??̣ ?ℎ?̛̀? ???? ?ℎ?̛̣? ???̂? ??̀ – ??????????, ?ℎ?́?? ??̂? ???? ??̂́? ?ℎ??̂́? ??̣ ?ℎ?̂̀? ??̛́??, ℎ?̣̂ ?ℎ?̂́?? ???????, ???????? ??̀ ??? đ?̂̉ ??́? đ?̂́? ??́? ??́?ℎ ℎ?̛̣? ??̀ ????̂̉? ?ℎ?? ??̀? ??́? ?̛́?? ??̣?? ?ℎ? ?ℎ?́?ℎ ℎ?̀??.
??? ??̀?? ???̂? ℎ?̣̂ ????@?ℎ??.???.?? ??̂̀ ??̛ ℎ?̣̂? ℎ?̛̣? ??́?.