Liên hệ

Vui lòng điền vào bảng câu hỏi (Google Form) nếu có nhu cầu về:

  • Hệ thống định vị thời gian thực cho ứng dụng nhà máy thông minh/nhà kho thông minh (Click vào link này để mở bảng câu hỏi trong Google Form: https://forms.gle/HFU8kTams422Vbv3A)

Chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn khi nhận được thông tin. Bạn cũng có thể gởi email trực tiếp cho chúng tôi ontrak@ontrak.vn

Translate »