Ứng dụng

Hệ thống định vị thời gian thực Ngân Hà có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, một số ứng dụng phổ biến:
– Nhà máy thông minh (Smart Factory)
– Định vị nhân viên và quản lý tài sản (Worker Positioning and Asset Management System)
– Smart Office
– Nhà kho thông minh (Smart Warehouse)
– Bán lẻ thông minh (i-Retail)
– Bệnh viện thông minh (i-Hospital)

Và nhiều ứng dụng khác như game tương tác, VR,..

Translate »